W88 เกมยิงปลา

ขั้นตอนวิธีเข้าเล่นพนัน W88 เกมยิงปลา

1. ที่หน้าหลัก กดที่ปุ่ม “อื่นๆ”

w88 เกมยิงปลา

2. เลือก “ตกปลา”

w88 เกมยิงปลา

3. เลือกเกมที่ต้องการ

w88 เกมยิงปลา

4. กดปุ่ม “เล่นทันที”

w88 เกมยิงปลา

5. ระบุชื่อเล่น

w88 เกมยิงปลา

6. เริ่มเล่นยิงปลาได้ทันที

w88 เกมยิงปลา